Kenar Bandı Pvc İzleme (Panel Pc) Programı

Ayazılım Kenar Bandı Pvc İzleme (Panel Pc) Programı

Sipariş Rezervasyon Yönetimi (Hangi siparişin kim için üretildiğini kontrol edebiliyormusunuz)

           Kenar Bandı Pvc firmalarında, sipariş rezervasyonoperasyonlarının süreçleri, üretim planlama ve sevkiyat açısından çokönemlidir. Siparişlerin teslim tarihlerinin düzenli verilip, sevkiyatlarınındoğru tarihlerde planlanması açısından firmaların sipariş rezervasyonlarınıdüzenli bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

           Sipariş rezervasyon süreçlerini parti bazında takip ederekplanlama ve sevkiyat süreçlerinizin sorunsuz bir şekilde takip edilmesinisağlıyoruz. Sipariş girişiyle birlikte(otomatik rezervasyon) veya girişinden hemensonra(manuel rezervasyon) rezervasyon operasyonu çalıştırılarak, rezervasyonsürecinizi takip edebilirsiniz.

 Makine,Personel,Operasyon ve İş Merkezi Üretim Performans İzleme

           Kenar Bandı Pvc sektöründe üretilen ürünlerinoperasyonlarının hangi iş merkezinde, hangi makinede, hangi personel tarafındanne kadar fire ile ne zaman hangi sürelerde yapıldığının takibi verimlilikaçısından firmaların önemsediği önemli parametrelerdendir.

           Kenar Bandı Pvc sektöründe işletme performansı veverimliliği açısından sahadan veri toplama ile elde ettiğimiz verileri; işmerkezi makine, personel, operasyon bazında raporlayıp(kişiye özel dashboard)kullanımınıza sunuyoruz. İlgili raporlara mobil ortamlardan(cep telefonu,tablet vb) da erişim hizmeti veriyoruz.

Sipariş Üretim İzleme (Siparişlerim Hangi Aşamada ?)

           Kenar Bandı Pvc işletmelerinde, alınan siparişlerin üretimsüreçlerinin takibi ve gerekli birimlere(satış,satınalma, bayi, müşteri vb)sipariş, plan, sevk, üretim durumları ile ilgili bilgilerin ulaştırılması,firma birimlerinin birbirleriyle ilgili koordinasyonu ve müşteri memnuniyetiaçısından, teknolojinin sürekli geliştiği şu dönemde oldukça önem arzetmektedir. Güncel teknolojiyi işletmelerine hızlı bir şekilde adapte edenfirmalar, satış konusunda diğer firmalara oranla daha rekabetçi durumageliyorlar.

           Siparişlerinizin kabul, plan, üretim, fason, sevk gibioperasyonlarının çeşitli plaftormlardan(bayi portal, plasiyer portal, ceptelefonu), çeşitli birimlere(satış, satınalma, üretim,sevkiyat, bayi, yönetim)ulaştırılması süreçlerini hızlı ve en doğru bir şekilde takibini sağlıyoruz.

Resimler

Sosyal Medyada Paylaş