Ayazılım Kenar Bandı Pvc Üretim (ERP) Programı

Ayazılım  Kenar Bandı Pvc Üretim (ERP) Programı

Kolay Stok  Kartı, Reçete Oluşturma Operasyonu

            Kenar Bandı Pvc üretim takibini doğru ve zamanında yapabilmek için, kullanmış olduğunuz programın hızlı ve pratik stok kartı ve reçete oluşturabilmesi gerekmektedir.

Sevkiyat  Kontrolü

           Kenar Bandı Pvc sektöründe üretilen ürünler çeşitli operasyonlardan geçtikten sonra, son operasyonunu da tamamlanmış olan ürünler üretilerek bobin halinde depolanır.

            Kenar Bandı Pvc siparişleri alınır, siparişi alınan pvcler(dilimli) bobinlerden gerekli ölçülerle kesilerek, el terminali ile okutularak sevk edilir.

Kenar Bandı  Pvc Üretim Planlama (Sipariş veya Stok Bazlı(Kapasite Ölçümlü) Üretim  Planlayabiliyor Musunuz ?)

Kenar Bandı Pvc sektöründe siparişler, ölçü bazlı alınır. Ölçü bazlı açılan stok kartlarına istinaden siparişler girilir.

Kenar Bandı Pvc sipariş giriş işlemlerinden sonra girilen siparişler otomatik olarak planlama biriminin ekranında görüntülenecektir.

Kenar Bandı Pvc sektöründe sipariş bazlı üretim planlama yapılırken alınan dilimli veya bobin siparişleri bobin stoğu bazında görüntülenir. Gelen siparişler üretim planına alınıp rezerve edilir.Yapılan rezervasyonlar ile hangi firmanın siparişinin, hangi üretim planından, hangi tarihte sevk edilebileceği de belirlenmiş olur. Yapılan üretim parti rezervasyonları ile gelen siparişlerin üretim kapasitesini aşıp aşmadığı(üretim kapasite durumlarını), aşıyorsa hangi tarihlerde ne kadar mesai yapılmasının gerektiği de sistem üzerinden görülebilmektedir.

MRP(Malzeme  ihtiyaç planlama) Stok Depo, Satınalma Sipariş , Satınalma Talep, Hedef Seviye,  Minimum Seviyelere göre malzeme ihtiyaç planlama. (Üretim İçin Ne Kadar Malzeme  İhtiyacım Olduğunu Biliyor Muyum ?)

Kenar Bandı Pvc sektöründe malzeme ihtiyaç planlama yapılırken, mevcut depolarımızın (hammadde,yarımamül,mamül) bazılarının veya tümünün depo miktarlarını, satınalma talebi ve sipariş miktarlarını, oluşan iş emirleri için üretime verilmesi gereken stok miktarlarını, stok hedef seviyesi ve minimum seviyelerini de göz önünde bulundurarak satınalma birimine satınalma talepleri oluşturulması gerekmektedir.

            Oluşturulan satınalma talepleri ile istenen stokların(hammadde, yarımamül, mamül) hangi üretim planı için istendiği, hangi tarihlerde hangi adetlerde temin edilmesi gerektiği, oluşan taleplerin temin durumları(kaç adet tedarik edildi, kaç adet beklemede) gibi verileri sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Üretim  Operasyon Hedef Planlama (Üretim operasyonları için hedef termin tarihi  oluşturma)

            Kenar Bandı Pvc sektöründe operasyon takibi yapan firmalar için iş merkezi bazında operasyonların hedef bitiş tarihlerinin hesaplanıp, sonrasında iş merkezi bazında dökümünün alınabileceği bilgi giriş ve döküm ekranları mevcuttur.

            Kenar Bandı Pvc üretim operasyon hedef planlar sayesinde çalışan personeliniz üretim planları ve iş merkezleri bazında elindeki mevcut operasyon bitiş tarihlerini baz alarak çalışmalarını planlayabileceklerdir.

İş Emri  Detaylı Aylık Maliyet Analizi

Detaylı  Maliyet İzleme Operasyonu (Tüm ürünlerinizin güncel maliyetlerini anlık olarak  izlemek ister misiniz ?)

            Kenar Bandı Pvc üretiminde yapılan satınalmalar(hammadde), oluşan giderler(genel gider, üretim , işçilik) gibi işlemlerden sonra, ürettiğimiz ürünlerin ilgili ay içerisinde oluşan bütün maliyetlerinin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir.

            Kenar Bandı Pvc üretiminde üretilen ürünlerin ilgili ay içerisinde oluşan malzeme maliyetini ve genel gider + işçilik gibi gider kalemlerinden kaynaklanan maliyetlerini iş emri bazında oluşturup ilgili ekranlardan takip edebilirsiniz. Oluşan maliyetler çerçevesinde fiyat güncellemesi ve satınalma iyileştirmesi gibi hızlı karar verilmesi gereken kritik süreçleri güncel ve en doğru şekilde takip edebilirsiniz.

Stok  Operasyon Süre Hesaplama Operasyonu(Ürün operasyon sürelerinin parça operasyon  formüllerine göre hesaplanıp, ürün üretim sürelerinin otomatik oluşmasını ister  misiniz ?)

            Kenar Bandı Pvc üretiminde oluşacak olan maliyetlere etki eden en önemli unsurlardan biri üretilecek olan ürünlerin üretim süreleridir.(sabit hazırlık, sabit operasyon, değişken operasyon)

            Üretimi yapılacak olan ürünlerin çeşitli özelliklerini(en, boy, yükseklik, kilo vb.) ve yapılacak olan operasyonun bağlı olduğu makine özelliklerini(hız, aynı anda işlem yapabileceği parça sayısı vb) baz alarak oluşturabileceğiniz süre formülleri ile parçanın hedeflenen operasyon sürelerinin sistem üzerinden otomatik olarak oluşmasını sağlayabilirsiniz.

            Oluşturulan süreler ile saha personeline iş emri ve parça bazında üretim hedef süresi belirleyecek. Hedef süreler ve sahadan veri toplama ile elde edeceğiniz sürelerin karşılaştırmasını yapıp, optimum üretim sürelerine ulaşılması ile ilgili çalışmalarınızı tamamlamış olacaksınız.

Kaynak  Planlama (Kapasite Planları çerçevesinde otomatik termin tarihi oluşturma)

            Kenar Bandı Pvc sektöründe siparişi alınan ve üretimi planlanacak ürünlerin parti bazında, belirli adetlerde planlanıp, iş merkezlerine bağlı makinelerde yapılacak olan operasyonlar sonunda teslim tarihi bilgisinin gerekli birimlere ve müşterilere bildirilmesi gerekecektir.

            Üretimi planan ürünler için Kaynak Planlama operasyonu ile siparişlerinizin teslim tarihleri otomatik olarak oluşup teslim tarihleri ilgili birim ve müşterilere otomatik olarak bildirilecektir.

 Makine,Personel,Operasyon  ve İş Merkezi Üretim Performans İzleme

            Kenar Bandı Pvc sektöründe üretilen ürünlerin operasyonlarının hangi iş merkezinde, hangi makinede, hangi personel tarafından ne kadar fire ile ne zaman hangi sürelerde yapıldığının takibi verimlilik açısından firmaların önemsediği önemli parametrelerdendir.

            Kenar Bandı Pvc sektöründe işletme performansı ve verimliliği açısından sahadan veri toplama ile elde ettiğimiz verileri; iş merkezi makine, personel, operasyon bazında raporlayıp(kişiye özel dashboard) kullanımınıza sunuyoruz. İlgili raporlara mobil ortamlardan(cep telefonu, tablet vb) da erişim hizmeti veriyoruz.

Depo  Durumlarının gösterimi (Depoda Kaç Adet Ürünüm Var ?)

            Kenar Bandı Pvc firmalarında Mamül, yarı mamül, hammadde bazında ürün ağacı yapısı, sipariş takibi, sistemin arge, planlama, satınalma, üretim, depolama, sevkiyat aşamalarındaki işleyişin sorunsuz ve düzenli bir şekilde işletilmesini sağlamaktadır.

            Kenar Bandı Pvc işletmelerinde bütün birimlerin(satış, planlama, üretim vb.) anlık izleyip karar verme noktasında bilgi sahibi olabildiği Depo Durum Raporuna platformlardan ulaşabilirsiniz.(bayi portalı, plasiyer portal, cep telefonu uygulaması vb.) Depo durum raporunda depo miktarlarının yanı sıra, stok sipariş, iş emri, verilen sipariş, satış miktarları(devir hızı) ile net depo(satılabilir miktar) gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Barkodlu Fason  Stok Takibi (Fason Üretimlerin Stok Kontrolünde Sorun Mu Yaşıyorsunuz ?)

            Kenar Bandı Pvc işletmelerinin fason üretim aşamaları, operasyon bazlı takip edilmesi gereken bir konudur. Fason ürünlerin sipariş, plan, tedarik, üretim, kalite kontrol, sevkiyat ve ssh süreçlerinin işletim şekli, firmanızın fason takip süreçlerinin başarısını belirler.

            Fason takip süreci; aldığımız sipariş süreçleri ile başlar, sistem üzerinde fason takip operasyonu ile devam eder. Fason takip operasyonundan fason üretimini yaptıracağınız ürün ile ilgili satınalma, planlama, sevk, kalite kontrol, mal kabül, fiyatlandırma süreçlerinin tamamını barkodlu bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

Sipariş  Üretim İzleme (Siparişlerim Hangi Aşamada ?)

            Kenar Bandı Pvc işletmelerinde, alınan siparişlerin üretim süreçlerinin takibi ve gerekli birimlere(satış,satınalma, bayi, müşteri vb) sipariş, plan, sevk, üretim durumları ile ilgili bilgilerin ulaştırılması, firma birimlerinin birbirleriyle ilgili koordinasyonu ve müşteri memnuniyeti açısından, teknolojinin sürekli geliştiği şu dönemde oldukça önem arz etmektedir. Güncel teknolojiyi işletmelerine hızlı bir şekilde adapte eden firmalar, satış konusunda diğer firmalara oranla daha rekabetçi duruma geliyorlar.

            Siparişlerinizin kabul, plan, üretim, fason, sevk gibi operasyonlarının çeşitli plaftormlardan(bayi portal, plasiyer portal, cep telefonu), çeşitli birimlere(satış, satınalma, üretim,sevkiyat, bayi, yönetim) ulaştırılması süreçlerini hızlı ve en doğru bir şekilde takibini sağlıyoruz.

Sipariş  Rezervasyon Yönetimi (Hangi siparişin kim için üretildiğini kontrol  edebiliyormusunuz)

            Kenar Bandı Pvc firmalarında, sipariş rezervasyon operasyonlarının süreçleri, üretim planlama ve sevkiyat açısından çok önemlidir. Siparişlerin teslim tarihlerinin düzenli verilip, sevkiyatlarının doğru tarihlerde planlanması açısından firmaların sipariş rezervasyonlarını düzenli bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir.

            Sipariş rezervasyon süreçlerini parti bazında takip ederek planlama ve sevkiyat süreçlerinizin sorunsuz bir şekilde takip edilmesini sağlıyoruz. Sipariş girişiyle birlikte(otomatik rezervasyon) veya girişinden hemen sonra(manuel rezervasyon) rezervasyon operasyonu çalıştırılarak, rezervasyon sürecinizi takip edebilirsiniz.

Bayi,  Plasiyer Crm Yönetimi

            Kenar Bandı Pvc firmaları, daha hızlı iletişim sağlayabilmek ve verilere hızlı ve en doğru şekilde ulaşabilmek açısından, bayi, mağaza, plasiyer, yönetici gibi birimlerinin iş akışlarıyla ilgili(cari tanımlama ve yönetim, teklif, sipariş, satış, tahsilat, online tahsilat, çek-senet işlemleri vb) işlemlerini online platformlardan(web, tablet, cep telefonu(ios, android)) takip etmek isteyebilirler.

            Kenar Bandı Pvc firmalarının birimleri ile ilgili koordinasyonunu sağlamak için bayi,  plasiyer, yönetici portallarını aktif edip firmaların kullanımına sunuyoruz. Yetkisi bulunan birimler kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle(uygun platformlardan (cep,tablet(ios, android)) sisteme bağlanarak online olarak yetkileri dahilinde teklif, sipariş hazırlayabilir, geçmiş siparişlerini, sevkiyatlarını görebilir, gelişmiş raporlara ulaşabilir, kredi kartı ile online ödeme yapıp(ödemeler anında sisteminize entegre olur), telefon mail gibi araçlara gerek kalmadan iş akışlarını en doğru şekilde takip edebilirler.

Personel  Prim Yönetimi(Satış Personelinin Prim Hakedişlerini Kontrol Edebiliyor musunuz  ?)

            Kenar Bandı Pvc firmaları satış personeli(plasiyer) ile ilgili yapmış oldukları prim anlaşmalarına istinaden belirli dönemler için personellerine prim dağıtımı yapabilirler.

            Satış, tahsilat, veya sipariş üzerinden yapılan prim anlaşmalarını sisteme tanıtıp prim hakedişlerinin takibini sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Bütçe  Yönetimi (Hedeflenen Kar Marjı İçin Ürünlerimi Hangi Fiyattan Satmalıyım ?)

            Kenar Bandı Pvc firmaları gelecek dönemlerde(yıl, ay) hedefledikleri(bütçe) satışları, buna bağlı malzeme ihtiyaç planlarını, satınalmalarını, giderlerini(işçilik,üretim,genel gider), ve bu hedeflere(bütçe) ait gelişmiş raporlamaları ve gelecekte oluşacak ürün maliyet ve fiyatlarını sistem üzerinden hesaplayıp doğru maliyet ve doğru satış stratejisi oluşturmak isterler. Bütçe yönetimi firmanız için en doğru fiyat politikasına ulaşabileceğiniz en kısa ve en güvenli yoldur.

            Bütçe takibi için(satış, üretim-mrp, satınalma, gider(işçilik,üretim,genel gider) bütçelerini, bütçe yönetimi bölümünden oluşturabilir. Hedef-gerçekleşen raporlarını sisteminiz üzerinden dönem bazında alabilir, firmanız için, ürün maliyet ve fiyatlarını sistem üzerinden hesaplayıp doğru doğru maliyet ve doğru satış stratejisi oluşturabilirsiniz.

Şirket  Analiz Raporları (Firma yöneticileri firmalarının tüm departmanlarını  ilgilendiren ayrıntılı raporlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyor mu ?)

            Kenar Bandı Pvc işletmelerinde firma iş akışlarının takibi için yapılan her türlü işlem(teklif, sipariş, üretim, masraf, fatura, çek, senet, tahsilat, ödeme, iade işlemleri vb) işletme personeliniz tarafından sisteme ayrıntılı işleniyor olabilir. Bu işlemlerin anlam kazanabilmesi için, birçok gelişmiş raporlara ihtiyaç duyulacaktır.

            Firmanızın anlık işleyişini anında izlemek, gelir-gider dengesini görebilmek ve gelecek tahminleri yapabilmek adına işletme yetkililerinin bütün platformlardan(web, tablet, cep telefonu(ios, android)) anında ulaşabilecekleri, şirket analiz raporlarını oluşturduk. Şiz de firmanızda şirket analiz raporlarını kullanıp, şirketiniz için en doğru kararları verecek verilere anında ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı  Bazlı Raporlar (Dasboardlar) (Çalışanlarım Hızlı ve Doğru Raporlama Yapabiliyor  Mu ?)

            Kenar Bandı Pvc firmalarında iş akış takibi için yapılan bütün işlemler(teklif, sipariş, üretim, masraf, fatura, çek, senet, tahsilat, ödeme, iade işlemleri vb) sisteme girilir. Yapılan bu işlemlerin analizi ve raporlaması konusunda her birimden aynı işlemler için farklı raporların üretilmesi sıkça karşılaşılan bir problemdir.

            Analiz ve raporlama, firmanızda hızlı karar verebilmek ve firmanızdaki olan biten bütün işlemleri anlık izleyebilmek adına oldukça önem arz etmektedir. Kullanıcı bazlı raporlar(dashboard) yönetimi, her birim ve her kullanıcı için yetkisi dahilinde ayrıca düzenlenip, kişilerin veya birimlerin kendi birimleri ile ilgili analiz ve raporlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlar. Kullanıcı bazlı rapor(dashboard) uygulaması ile raporlarınız üzerinde(hazır rapor şablonlarımız sayesinde), isteğinize göre rapor üretip yetkilendirme yapabilirsiniz.

Firma Mağaza  Analiz Raporları(Firma & Mağaza Karlılık Durumunu İzleyebiliyor Musunuz ?)

            Kenar Bandı Pvc işletmelerinde, firmalarının ve mağazalarının aylık gelir-gider dengesini izlemek, firmanın ve mağazaların geleceği hakkında karar verebilmek açısından önemli bir konudur. Firma ve mağaza güncel verilerinin işlenmesi konusunun önemi kadar, bu verilerin anlamlı bir hale getirilip rapor ve analizlerinin incelenmesi de oldukça önemlidir.

            Firma mağaza analiz ve karlılık raporları sayesinde, firma ve mağazalarınızın gelir-gider, satış-satınalma, kar-zarar durumlarını dönemsel olarak izleyebilir, firma ve mağazalarınız ile ilgili yapacağınız yatırım ve tasarruflar konusunda hızlı ve en doğru kararları alabilirsiniz.

 

Cari Hesap  Ödeme Analizi (Ödeme Listesi Oluşturma)

            Kenar Bandı Pvc firmaları, satınalma yaptıkları firmaları(tedarikçi) ile yaptıkları ödeme anlaşmalarına göre, belirli dönemler için(ay, hafta) ödeme listesi hazırlarlar. Yapacakları ödemenin cinsi(Çek, senet, havale, nakit vb.) ve tutarı ödeme listelerinde bulunmaktadır.

            Tedarikçilere yapılacak olan ödemelerin satınalma temsilcisi bazında, ödeme cinslerine göre(Çek, senet, havale, nakit vb.) otomatik olarak oluşturulmasını ve ilgili birimlere bildirimini sistem üzerinden sağlıyoruz.

 Mobil Cari  Risk Analizleri

            Kenar Bandı Pvc işletmeleri, müşterileri ile yapmış oldukları ticaret sırasında finansal problemler yaşamamak için müşterilerine(toptan,ihracat vb.) risk limitleri(açık hesap, çek, senet vb.) belirlerler.

            Kenar Bandı Pvc firmalarının belirlemiş olduğu risk limitleri(açık hesap, çek, senet vb.) sisteme girilir ve yapılacak herhangi bir finansal işlemde(sipariş, irsaliye, fatura, çek, senet vb) risk limitlerinin aşılıp aşılmadığı anlık kontrol edilir. Herhangi bir risk aşımı gerçekleşirse sistem otomatik olarak ilgili işlemi durduracaktır. Böylelikle sisteminiz müşterilerinize yapılacak olan yetkisiz evrak girişlerini de engellemiş olacaktır.

 Sms Yönetim

            Firmalar belirli cari gruplarına(müşteri, tedarikçi vs) çeşitli dönemlerde çeşitli bilgilendirmelerde bulunmak isteyebilirler. Müşteriler için bakiye bildirimi, tedarikçiler için teklif isteği, müşterilerin sevkiyatları sonrası yapılacak olan bilgilendirmeler gibi bildirimleri sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Veritabanları  Arası Evrak Aktarım Operasyonları

            Firmaların Mikro(Run, Jump, Fly) yazılımları içerisinde açmış oldukları databaseler(şirketler) arasında istedikleri bütün kart ve evrakları(fatura, çek, senet, tahsilat, tediye,virman vs) evrak seri ve tarih filtresi uygulayarak Aktarım yazılımımız ile diğer veritabanlarına aktarmalarına olanak sağlıyoruz.

E-Ticaret  Yönetimi

            Mikro(Run, Jump, Fly) kullananan ve e-ticaret yapan veya yapmak isteyen firmaların pazaryerleri(Ideasoft, prestashop, trendyol, hepsiburada) ile olan entegrasyonlarını e-ticaret entegrasyonumuz ile sorunsuz bir şekilde yürütüyoruz. Stok kartları aktarımı, satışların ve tahsilatların pazaryerlerinden alınıp mikroya işlenmesi ilgili bütün operasyonlarınızı e-ticaret entegrasyon yazılımımız ile yürütebilirsiniz.Sosyal Medyada Paylaş